Dette sier Norsk Fysioterapeutforbund om

MANUELLTERAPI

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning på masternivå for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser.

Manuellterapeuter har omfattende klinisk kompetanse til å utrede, diagnostisere, behandle, følge opp og forebygge sykdom hos den enkelte pasient …

Les hele beskrivelsen

Hva er

MANUELLTERAPI?

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning på masternivå for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser.

Manuellterapeuter har omfattende klinisk kompetanse til å utrede, diagnostisere, behandle, følge opp og forebygge sykdom hos den enkelte pasient.

Ekvivalenten til manuellterapi i en rekke land er musculoskeletal physiotherapy. Fysioterapeuter som har godkjent utdanning i manuellterapi eller tilsvarende har blitt kalt manuellterapeuter.

Fra 1.januar 2023 ble det innført egen autorisasjon for manuellterapteuter. 

Manuellterapeuter har som eneste gruppe blant fysioterapeuter rettigheter som er på linje med legenes for muskel- og skjelettplager.

 

Det vil si at manuellterapeuter kan:

  • sykemelde pasienter (inntil 12 uker)*
  • henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten**
  • rekvirere radiologisk undersøkelse (som røntgen og MR)***

 

Med bakgrunn i disse rettighetene er manuellterapeuter primærkontakter for pasienter med muskel- og skjelettlidelser.

Rollen som primærkontakt for muskel- og skjelettlidelser krever avansert klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse og kunne etablere trygge relasjoner og god samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Dette sikres gjennom utdanningen som har en gjennomgående praksisnærhet.

Gjennom utdanningen sikres omfattende praksis i primærhelsetjenesten ved etablerte klinikker under veiledning av universitetsgodkjente veiledere.

Under studiet skal man ha minimum 1500 autentiske pasientkonsultasjoner og praksisen legger til rette for at studentene får kontinuerlig veiledning og erfaring med ulike deler av helsetjenesten hvor manuellterapeuter kan ha sitt virke. 

Dette vil si at manuellterapeuter gjennom sin kompetanse og rolle har et utvidet ansvar for pasienter i alle aldre med muskel- og skjelettrelaterte utfordringer og sykdommer.

Utdanningen bygger videre på kunnskapsbasert fysioterapi og gir avansert klinisk kompetanse for akutte, kortvarige og langvarige muskel- og skjelettilstander.

Manuellterapeuter har også inngående kompetanse på komorbiditet og sammensatte tilstander i relasjon til muskel- og skjelettplager.

Manuellterapeuter har også behandlings- og rehabiliteringskompetanse på avansert nivå og analyserer, velger og tilpasser tiltak og forløp basert på forskningskunnskap, prognose, pasientens behov, risiko, bivirkninger og kost-nytte, herunder avansert kunnskap om fysikalske behandlingsformer, samt om farmakologiske og kirurgiske alternativer relatert til muskel- og skjelettlidelser.

Kilde: NHI.no

Slik er tilbudet om

MANUELLTERAPI

hos Helse og Idrettsklinikken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En smartmeny

kommer snart

i dette feltet.

HAR DU TIPS ELLER SPØRSMÅL?

- Klikk her for å dele det med oss -

MER PLASS

til mer info her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SEND EN KJAPP

FORESPØRSEL

OM DETTE!

Vi svarer via epost, SMS

eller tlf når vi får anledning.