Dette sier NHI.NO om

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

PMF er en metode som tar utgangspunkt i at en omstilling / forandring er mulig. Den er ikke symptomorientert, men har som utgangspunkt at kroppen fungerer som en helhet. 

Endringer ett sted i kroppen påvirker andre kroppsdeler. Derfor er det en generell behandling og ikke rettet mot enkelte muskelgrupper …

Les hele beskrivelsen

Hva er

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI?

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) ble utviklet av fysioterapeut Aadel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy for mer enn 50 år siden.

Deres felles utgangspunkt var erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser.

Metoden kalles i dag “Norsk Psykomotorisk fysioterapi”.

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet, setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.

Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og tretthetsfølelse.

Også plager i det autonome nervesystem, f.eks mage/tarmproblemer, kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen.

 

METODEN “PMF”

PMF er en metode som tar utgangspunkt i at en omstilling/forandring er mulig.

Den er ikke symptomorientert, men har som utgangspunkt at kroppen fungerer som en helhet. Endringer ett sted i kroppen påvirker andre kroppsdeler.

Derfor er det en generell behandling og ikke rettet mot enkelte muskelgrupper. Stort fokus rettes mot pusten.

Metoden er en “hjelp til selvhjelp” hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv.

Det krever tid, tålmodighet og at forholdene ligger til rette, slik at det er mulig å gjøre nødvendige endringer.

 

Fysioterapeuten sammenfatter en undersøkelse ut fra:

 • Sykehistorie
 • Kroppsholdning, med fokus på bevegelighet og balanse
 • Pust
 • Forskjellige funksjonsundersøkelser / bevegelser
 • Kroppsbevissthet og kroppskontakt

 

Etter undersøkelsen må fysioterapeuten gjøre en vurdering av om pasienten kan ha utbytte av PMF, og er motivert for en slik behandling.

 

TERAPEUTISKE VIRKEMIDLER

 • Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger
 • Bevegelser / øvelser tilpasset pasienten
 • Massasje
 • Samtale
 • Bevegelser i gruppe med vekt på ledighet og frie bevegelser

 

HVA KAN “PMF” BIDRA TIL?

Pasientene har forskjellige utgangspunkt eller plager og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil oppleve at de:

 • Får bedre forståelse av sammenhengene mellom anspenthet, pust og følelser
 • Får bedre forståelse av kropp og bevegelse, hva som fremmer gode bevegelser
 • Lærer å finne og sette egne grenser, ta kroppens signaler på alvor
 • Lærer noe om mestring, avspenning og egen lindring av smerter
 • Lærer å forebygge sykdom/ plager gjennom bevisstgjøring om årsak og virkning

 

Kilde: NHI.no

Slik er tilbudet om

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

hos Helse og Idrettsklinikken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En smartmeny

kommer snart

i dette feltet.

HAR DU TIPS ELLER SPØRSMÅL?

- Klikk her for å dele det med oss -

MER PLASS

til mer info her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SEND EN KJAPP

FORESPØRSEL

OM DETTE!

Vi svarer via epost, SMS

eller tlf når vi får anledning.